trans

Taules d’Oficina Cool

Es tracta d’una de les sèries més versàtils i funcionals de la nostra extensa oferta de taules d’oficina. Un disseny intel·ligent en el qual preval la utilització del menor nombre de peces, la rapidesa de muntatge, la resistència final del conjunt i la facilitat per muntar diferents configuracions de treball o col·lectivitats.

Un disseny robust de les potes, d’ancoratge ràpid, fabricades en perfil quadrat d’alumini extruït amb recobriment epoxi: acabat alumini, blanc o negre, d’ús individual o compartit entre taules, amb la consegüent millora de l’operativitat, la possibilitat de col·locar canal per al pas de cables en qualsevol posició i la gran varietat de taulers rectes o en angle, permetran adaptar-se amb rapidesa a qualsevol activitat i entorn constructiu contribuint a un important estalvi econòmic i d’espai.