trans

Taules d’Oficina Mobility

Mobility és un programa de taules d’oficina elevables que estableix un nou estàndard al món de l’oficina. Dissenyades especialment per satisfer aquells sectors professionals en els quals l’activitat diària porta a desenvolupar part de la jornada de treball dempeus, la disposició dels diferents elements que componen aquesta sèrie, la qualitat dels seus materials i especialment l’estudi ergonòmic realitzat en el seu disseny, no només garanteix la comoditat de l’usuari, sinó que protegeix la seva salut postural en benefici d’una millor concentració i major productivitat.

El programa presenta tant taules individuals com a taules dobles, oferint una àmplia gamma de sobres que permeten configurar l’espai de treball més adequat a l’activitat a desenvolupar per l’usuari.