trans

Taules d’Oficina Trama

Mobilitat i versatilitat s’alien en la gamma de taules d’oficina Trama, per proporcionar enginyoses solucions d’equipament als professionals de la decoració d’espais de treball individuals, però especialment col·lectius, sales de reunions, aules de formació, etc. on la facilitat per canviar la disposició del mobiliari sigui el requeriment més important que hagin de complir.

Per això, aquest programa permet abatre les taules mitjançant un senzill sistema mecànic amb el consegüent estalvi d’espai en permetre un còmode apilament, i desplaçament en el cas d’aquelles taules proveïdes de rodes.

Una àmplia gamma de complements permeten equipar les taules amb accessoris per a l’electrificació del mobiliari, faldons frontals i mampares divisòries per a la separació dels llocs de treball.