trans

Taules d’Oficina Vital Plus Spine

La sèrie Vital Plus SPINE s’articula com una ‘columna vertebral’ en espais en els quals la interacció dels diferents llocs de treball és de gran importància per desenvolupar adequadament l’activitat professional.

Destacable la seva facilitat de muntatge, totes les peces d’acoblament es fabriquen en injecció d’alumini, permetent una perfecta integració amb els perfils d’acer, a més de precisió en els seus ajustos i funcionalitat de tots els seus elements, robustesa gràcies al seu sistema d’estructura metàl·lica mitjançant perfil angular i especialment la gran varietat de complements a poder utilitzar en la configuració de diferents llocs de treball de caràcter col·lectiu.